Cercle Artístic de Sant Lluc

Josep Busoms

i la seva llum

E X P O S I C I Ó
F  O  T  O  G  R  À  F  I  C  A